Kopaničiarske domy

Košariská, Slovakia

2015 – 2018

Stavby v sebe spájajú prvky pôvodnej architektúry danej kopaničiarskej lokality a atribúty súčasného, funkčného a dizajnovo vyváženého rezidenčného bývania.

Hlavnou požiadavkou bolo navrhnúť exteriér tak, aby nenarušil celistvosť špecifickej lokality ani jej architektonický ráz, no zároveň aby priniesol do oblasti dynamiku a osviežujúci novotvar.

Vnútorné usporiadanie je navrhnuté tak, aby bolo maximálne funkčné a zohľadňovalo bežný denný kolobeh celej rodiny.