Idea pre Magnu

Piešťany, Slovakia

šieste miesto v architektonickej súťaži vyhlásenej spoločnosťou Kursalon a SKA

kooperácia Ing. arch. Maroš Varga MVAA

2021

Filozofia riešenia objektu vychádza primárne zo zachovania, podtrhnutia a vyčistenia hlavnej funkcionalistickej stavby na Bratislavskej ulici. Pôvodná stavba funkcionalistickej vily určenej na rezidenčné bývanie bola v zhruba polovici 20 teho storočia postupne menená. Funkcia priemyselnej výroby, ktorá bola v tomto období do ereálu implementovaná si vyžiadala postupné zastavanie pozemku. Pribudla hmota výrobnej haly, skladov, spevnených plôch a čiastočné dispozičné zmeny pôvodnej stavby pretvorili a zahustili parcelu do dnešnej podoby.

Zámerom návrhu je v prvom rade usporiadanie dispozície pre potreby novej administratívno komerčnej funkcie, vyčistenie parcely a hmôt objektu a podtrhnutie ducha funkcionalizmu v ktorom vznikla pôvodná stavba.

Odstránením objektov skladov a prístavieb v najhodnotnejšej južnej časti pozemku vznikne voľne prístupné átrium prepojujúce všetky novovzniknuté funkcie. Hmotovým a výškovým zónovaním tvoria stavby jeden kompaktný ucelený celok a svojím výrazom zapadá do okolitej mestskej zástavby a prináša do lokality osviežujúci novotvar.

Dispozičné riešenie

Do historicky, polohovo a ideovo hodnotnejšej pôvodnej funkcionalistickej stavby sú umiestnené hlavné vstupné priestory, priestory vedenia spoločnosti a na 3 NP hlavná zasadačka. Poloha tohto objektu zabezpečuje potrebný výhľad ako na Bratislavskú ulicu, tak do samotného átria a v neposlednom rade na východnej strane na horizont pohoria Považský Inovec. Na 1NP s prístupom z átria je umiestnená vstupná recepcia so schodiskom, ktoré je otvorené cez všetky 3 podlažia, galéria spoločnosti ako aj kaviareň pre zamestnancov, návštevníkov galérie a verejnosť. Na 1 NP objektu dvojpodlažnej výrobnej haly je umiestnená jedáleň zamestnancov so zázemím a vonkajšou terasou. Toto riešenie umožňuje využitie priestoru aj pre spoločenské podujatia. Na 2 NP sú umiestnené administratívne oddelenia spoločnosti. Toto riešenie si vyžiadalo vytvorenie čiastočne dvojpodlažnej prístavby z východnej strany objektu. Táto však napriek svojmu objemu spolu s objektom výrobnej haly nijak nekonkuruje pôvodnému objektu, naopak svojím hmotovým a architektonickým riešením zachováva funkcionalistický ráz celého areálu. Na 3 NP vznikla školiaca miestnosť s kapacitou 34 osôb. Táto ponúka výhľad viac menej 360° a je priamo prepojená s čiastočne prekrytou strešnou terasou, ktorá slúži ako oddychový a relaxačný priestor pre zamestnancov.

Konštrukčné a materiálové riešenie

Pôvodné zachované murované konštrukcie stien spolu so železobetónovými stropmi budú dopĺňať v rámci prístavby vo východnej časti a prístavby prestrešenia parkovania  rovnaké konštrukcie. Železobetonové odlievané stropy, murované, resp. odlievané stenovo stĺpové konštrukcie. Obe strešné nadstavby budú riešené ako oceľové stĺpové skelety s plochými strechami z trapézového plechu.

Celá fasáda oboch objektov bude riešená ako komtaktný zatepľovací systém s bielou omietkou doplnený o okenné a dverné výplne s čiernymi rámami. Tieto budú členené na funkcionalistickom objekte v duchu pôvodných okenných a dverných výplní a na objekte výrobnej haly v industriálnom charaktere. Tým návrh naznačuje pôvodné účely využitia toho ktorého objektu a taktiež tvrdším architektonickým spracovaním priznáva novovzniknuté nadstavby na strechách oboch objektov, prístavbu výrobnej haly a prístavbu prestrešenia parkovania.

Kompozične budú celú hmotu dotvárať terénne a sadové úpravy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou okolia stavby.