* Myjava 1981

Základná škola Brezová pod Bradlom 1988 – 1996

Stredná priemyselná škola Myjava – Grafické systémy 1996 – 2000

Stavebná fakulta STU Bratislava – Pozemné stavby a architektúra 2001 – 2004

Stavebná fakulta STU Bratislava – Architektúra a urbanizmus 2004 – 2006

Architektonicko projekčný ateliér ADOM Trnava 2006 – 2014

Autorizovaný architekt  AA2267  Slovenská komora architektov 2014